Actualment, els trastorns respiratoris més importants estan inclosos en el que molts autors han denominat "Trastorns Respiratoris Obstructius durant la Son" (TROS) que engloben diferents patologies des de la roncopatia simple al síndrome d'Apnea de la son.

- Tractament de l'APNEA -

Aquests trastorns respiratoris, pel que fa a la pràctica odontològica, tenen tots el mateix tractament, és a dir, l'aparatologia intraoral.

L’Aparell Orthoapnea® és la solució als roncs i a l'Apnea obstructiva de la son lleu i moderada, així com al Síndrome de Resistència Augmentada de la Via Aèria Superior (SRVAS) i per a pacients amb apnees greus que no toleren el CPAP. També és eficaç en el tractament del bruxisme, ja que a l'avançar la mandíbula, es limiten els moviments laterals que apareixen en aquest trastorn.

Es tracta d'un mecanisme d'avanç mandibular que garanteix que la via respiratòria queda lliure, evitant que s'obstrueixi el pas de l'aire durant el son.

Quines millores puc sentir amb una fèrula d'avanç mandibular?

L'Apnea de la son és un trastorn respiratori greu, potencialment mortal que afecta al 4% de la població. Els pacients amb Apnea i que no segueixen cap tractament, tenen taxes de mortalitat augmentades, són 4 vegades més propensos a patir accidents i la seva qualitat de vida es redueix significativament.

Tipos de aparatos para el tratamiento de la Apnea del Sueño


Los aparatos para el tratamiento del ronquido y la apnea del sueño se pueden clasificar de muchas maneras. Desde el punto de vista funcional existen los aparatos de adelantamiento mandibular y los re...¿Qué es la apnea del sueño?


Tras el ronquido se esconde habitualmente un problema encubierto mayor que se denomina apnea del sueño. Es el trastorno nocturno más frecuente junto con el insomnio, con una prevalencia del 2-4% de ...