La pròtesi fixa és aquella que es realitza per restaurar
una dent destruïda per càries, una dent trencada o endodonciada
o una dent a la que volem modificar la seva aparença.

- PRÒTESI -

El tractament final requereix un correcte tallat de les dents que permeti posicionar la funda sense danyar els teixits gingivals ni l’os i no comprometre la higiene i el manteniment de les mateixes.

És imprescindible que les fundes segellin la preparació per evitar que la dentina (que és molt sensible als canvis de temperatura) quedi exposada a la boca. Per aquest motiu, posarem una pròtesi provisional fins que s’hagi fabricat la definitiva.

Els materials que es poden utilitzar són molt variats: des de ceràmica sense metall, metall-ceràmiques lliures de níquel, resines acríliques, etc. Cadascun d'ells haurà de reunir unes característiques i respondrà a unes propietats en quant a la durabilitat, aparença, estètica i a les propietats mecàniques.

Un cop tallades i restaurades, les dents poden presentar càries, per tant, s’ha de ser curós com abans de fer la funda. La zona més sensible a la càries és la unió entre la funda i la dent.

En l'elaboració d'una pròtesi, intervé un col•laborador que és el tècnic en pròtesi dental (nosaltres treballem amb els laboratoris: Mario Barrachina i Odontecnic).

El tècnic dental fabrica la pròtesi sota les indicacions de la nostra prostodoncista la Dra. Núria Vallvé. Ella serà qui valorarà si, la pròtesi confeccionada té les característiques necessàries per ser col-locada a la boca i no fer-la malbé durant la seva col-locació o el seu ús.

En el cas de no voler, o no poder fer una pròtesi fixa, faríem una pròtesi parcial amovible. Aquestes pròtesis són dentomucosoportades (estan subjectes a la dent i la mucosa de l'extrem lliure de dents). Si el pacient no té cap dent remanent, farem una pròtesi complerta.

Aquestes pròtesis són amovibles. Això significa que poden ser extretes i col•locades a la boca del pacient. Aquelles que són parcials, poden ser metàl-liques o de resina. En el cas de les metàl-liques (les anomenades "esquelètics") estan fetes a partir d’una estructura metàl-lica colada (que pot ser de diferents aliatges, nobles i no nobles) a partir d'un patró de cera fet manualment.

Finalment, no podem oblidar la pròtesi sobre implants. Són pròtesis que es subjecten sobre implants, per tant, el pacient prèviament ha de sotmetre's a una cirurgia. Poden ser fixes (implantosoportades) o amovibles (implantomucosoportades).

Les implantosoportades poden ser d’una única dent o més dents i fins i tot de tota l’arcada (en el cas de ser fetes de resina, s’anomenen híbrides).

Les amovibles (o també anomenades sobredentadures) es proposen normalment, quan les condicions anatòmiques específiques no faciliten la col•locació de més de 3 implants l'arcada inferior i més de quatre a la part superior.

El secret de l'èxit del tractament de pròtesi està en un correcte diagnòstic i en posterior manteniment. A la nostra clínica, Dra. Vallvé es qui realitza aquest seguiment.

Prótesis fija sobre dientes VS prótesis implantosoportada


La prótesis dental son dientes artificiales que se emplean cuando se ha perdido una, varias o todas las piezas dentales. La prótesis fija es aquella que no puede ser retirada de la boca por el pa...ALL on FOUR


El concepto de tratamiento "All on Four" se ha desarrollado para proporcionar una prótesis fija a los pacientes desdentados de larga evolución, que suelen presentar muy poco hueso. Este concepto ...