La periodòncia és l'especialitat de l'odontologia que tracta
les malalties que afecten les genives i els teixits de suport de les
dents (la geniva, l'os alveolar, el ciment radicular i el lligament periodontal).

- Periodòncia -

Les malalties més freqüents de les genives són la Gingivitis i Periodontitis.

La gingivitis és la inflamació de les genives sense afectació dels teixits de suport dentals, causada per l'acumulació de placa bacteriana. Si la gingivitis no es tracta pot acabar convertint-se en una periodontitis, en la qual hi ha una afectació progressiva dels teixits que es troben al voltant de la dent (os i geniva) i que pot acabar provocant la pèrdua de les dents.

Normalment, les malalties periodontals no causen dolor. De vegades hi pot haver sagnat espontani o quan ens raspallem les dents, augment de la sensibilitat al fred, sensació de dents llargues, augment de l'espai entre les dents, mobilitat dental i mal alè.

El tractament de la periodontitis pretén prevenir la malaltia, alentir o interrompre la seva evolució, regenerar el periodont i frenar la pèrdua d'estructures que envolten la dent.

És imprescindible per aconseguir bons resultats en el tractament periodontal, fer manteniments periòdics i tenir bona higiene bucal.

En què em beneficia tenir unes genives sanes?

La periodontitis és la malaltia inflamatòria més comuna en humans. Cada vegada hi ha més estudis que demostren que hi ha una clara relació entre el control de moltes malalties i l'estat de les nostres genives.

Malalties com la diabetis i la possibilitat de controlar-la de manera satisfactòria, depenen en gran part de la salut bucodental i en particular de la salut periodontal.

Estudis recents revelen que la presència d'artritis reumatoide augmenta el risc de patir una periodontitis; de fet, els pacients amb aquesta malaltia tenen major prevalença de periodontitis que aquells sense l'artritis.

En els nens amb síndrome de Down no és només més comú fins i tot que en la resta de la població, sinó que aquesta malaltia periodontal sol aparèixer molt més aviat.

Les senyals d'alerta de que tenim un problema de genives acostumen a ser el sagnat (espontani o no), la recessió gingival (pèrdua de geniva) i la mobilitat de les dents.

Un cop establerta, com que la periodontitis és una malaltia crònica, haurem de fer unes revisions periòdiques i sessions de manteniment per evitar perdre més os.

La salud de las encías...también es cosa de niños.


Los niños y adolescentes también suelen tener problemas de encías que hay que diagnosticar y tratar rápidamente....La regeneración periodontal: Mejoras estéticas y funcionales...


Las encías son una parte muy vulnerable de la boca y están expuestas a muchos peligros, desde la gingivitis a la periodontitis. La gingivitis es una inflamación de las encías debida a la presencia...