Actualment, els trastorns respiratoris més importants estan inclosos en el que molts autors han denominat "Trastorns obstructius durant la son” (TROS) que engloben diverses patologies desde la roncopatia simple fins al síndrome d'apnea de la son

- Fèrula antironquid -

Roncar és un fenòmen acústic de tipus inspiratori, d’intensitat variable, causat per la vibració de les estructures toves orofaringies i que es tradueix la resistència al fluxe aeri a les vies respiratòries superiors. Roncar té una prevalença que varia entre el 4 i el 29% en homes i entre el 3 i 14% en les dones, augmentant amb l'edat i associat a l'obesitat.

Múltiples estudis associen roncar amb diverses patologies, principalment cardiovasculars com la hipertensió arterial, la cardiopatia isquèmica i els accidents vasculars-cerebrals.

El tractament de la roncopatia simple es realitza mitjançant una fèrula d'avanç mandibular.

Quins són els beneficis de deixar de roncar?

El 97% dels casos de roncopatia simple, es resolen amb una fèrula d'avanç mandibular.

Fa anys, es considerava el roncar com a signe de descans. Ara s'ha descobert que pot ser un signe d'Apnea, una malaltia potencialment mortal amb conseqüències com la mort sobtada, somnolència i fatiga crònica, depressió, hipertensió arterial, malalties vasculars-cerebrals, problemes cardíacs, deteriorament intel•lectual, pèrdua de memòria, diabetis, disminució del desig sexual, migranyes...

Los trastornos del sueño


Un buen descanso es vital para el bienestar del ser humano. En pacientes con alteraciones, los cambios y procesos que el organismo sufre durante el sueño, desembocan en patologías diversas o en e...¿Qué es el ronquido?


El ronquido es el ruido que se produce por el paso del aire en una zona de estrechez de la vía aérea superior y que hace vibrar los tejidos blandos provocando este ruido tan molesto. El ronquido es ...