EL SOMRIURE I UNA BOCA SANA
SÓN SIGNES DE BELLESA I SALUT

CLÍNICA DENTAL ME

Un somriure natural és una bona carta de presentació, tant en l'àmbit social com en el laboral. El primer beneficiari d'aquest somriure és el propi pacient ja que, l’estat general d’una boca sana és un benefici diari per a tot l'organisme.

A la nostra Clínica Dental ens preocupem d'oferir la màxima qualitat en tots els nostres tractaments, que estudiem de manera individualitzada, sempre pensant en millorar la salut del pacient.

Som un equip de professionals, especialistes de diferents branques de l'Odontologia, que ens preocupem per seguir formant-nos i així poder oferir les millors opcions terapèutiques utilitzant sempre materials d'avantguarda.

Per què posar-se a les nostres mans...

  • Més de 40 anys millorant la salut dental a Barcelona
  • Tractaments realitzats per especialistes
  • Professionals del més alt prestigi
  • Sense límit de temps en les visites
  • Sense temps d’espera
  • Diagnòstics clars i honestos

10% DE DESCOMPTE

En les fèrules antirronquid.

La salud de las encías...también es cosa de niños.

Los niños y adolescentes también suelen tener problemas de encías que hay que diagnosticar y tratar rápidamente....


Prótesis fija sobre dientes VS prótesis implantosoportada

La prótesis dental son dientes artificiales que se emplean cuando se ha perdido una, varias o todas las piezas dentales. La prótesis fija es aquella que no puede ser retirada de la boca por el pa...


ALL on FOUR

El concepto de tratamiento "All on Four" se ha desarrollado para proporcionar una prótesis fija a los pacientes desdentados de larga evolución, que suelen presentar muy poco hueso. Este concepto ...